Nasze opłaty | Brak kosztów wstępnych

Nie pobieramy żadnych opłat z góry: zgłoszenie roszczenia jest bezpłatne. Pracujemy na zasadzie „braku opłat w przypadku braku wygranej” i zarabiamy tylko wtedy, gdy zarabiają nasi klienci. Jeśli reklamacja się powiedzie, pobieramy prowizję w wysokości 25%. W przypadkach, gdy Klient jest kierowany do Secretclaims przez partnera zewnętrznego, stawka może być inna, jak określono w Regulaminie partnera. Nawet jeśli pracujemy nad Twoją sprawą przez kilka miesięcy i trafi ona do sądu, bierzemy wszystkie koszty na siebie.

W większości przypadków kwoty rekompensat określone w rozporządzeniu UE 261/2004 są następujące:

Mniej niż 3 godziny 3-4 godziny Ponad 4 godziny Nigdy nie dotarł Odległość
€0 €250 €250 €250 Wszystkie loty 1,500 km lub mniej
€0 €400 €400 €400 Loty wewnętrzne w UE na długości ponad 1,500 km
€0 €400 €400 €400 Nie wewnętrzne loty do UE o długości od 1,500 km do 3,500 km
€0 €600 €600 €600 Nie wewnętrzne loty do UE na ponad 3,500 km

 
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki cenowej, przeczytaj nasz Regulamin.