Импресум

Страница је у власништву компаније Secretclaims Ltd (у даљем тексту "SC"). Без писменог одобрења Управног одбора, не смете је ни на који начин дистрибуирати или копирати.

Информације садржане на овом вебсајту не представљају обавезујућу понуду према Грађанском законику и служе само у информативне сврхе.

Подаци особе која испуњава образац за контакт на вебсајту SC поштују се у складу са законима Мађарске и важећим законима који су на снази.

SC ни под којим условима не преузима никакву одговорност за било какву директну или индиректну штету насталу коришћењем вебсајта. Коришћење ове странице је бесплатно.

Secretclaims Ltd

Unit 65968
PO Box 6945
London
W1A 6US
E-mail: support@secretclaims.com
Phone number: +442045772558