Политика приватности

Изјава о приватности

Приватност података сматрамо основном компонентом пословања. Наша Изјава о приватности и наше праксе усмерене су на одговарајућу и закониту обраду личних података, истовремено пружајући поверљивост, интегритет и доступност.

Ова Изјава о приватности односи се на компанију Otron cPlc, регистровану у Мађарској.

Ова Изјава о приватности представља потпуну политику приватности на интернету која се односи на наше активности. Изјава о приватности објашњава врсте информација које прикупљамо и како их користимо.

Личне податке обрађујемо унутар ЕУ. Наше активности су регулисане у складу са Општом уредбом о заштити података (ЕУ) 2016/679 (у даљем тексту: ГДПР), која је директно обавезујући законодавни акт. ГДПР штити основна права и слободе физичких лица, а посебно њихово право на заштиту личних података.

Компанија Secretclaims сматра се контролором података и одређује сврхе и средства обраде личних података.

Дефиниције

У овој Изјави о приватности, осим ако овде није другачије дефинисано, доле наведени услови написани великим почетним словом ће имати исто значење као у нашим Условима и одредбама.

Лични подаци

Лични подаци су све информације које се односе на идентификовано физичко лице или на физичко лице које се може идентификовати. Лични подаци укључују све врсте информација које директно или индиректно идентификују особу, као што су имена, датум рођења, адресе, адресе е-поште, бројеви телефона итд.

Принципи

Наша Изјава о приватности заснива се на следећим принципима заштите података:

Обрада личних података одвија се на законит, поштен и транспарентан начин;

Прикупљање личних података врши се само за одређене, изричите и законите сврхе и не обрађује се даље на начин који је неспојив са тим сврхама;

Прикупљање личних података мора бити адекватно, релевантно и ограничено на оно што је потребно у односу на сврху за коју се обрађују;

Лични подаци ће бити тачни и по потреби ажурирани;

Предузимаће се сви разумни кораци како би се обезбедило да се без одлагања обришу или исправе сви лични подаци који су нетачни у односу на сврхе за које се обрађују;

Лични подаци се чувају у облику који дозвољава идентификацију не дуже него што је потребно у сврху у коју се лични подаци обрађују;

Сви лични подаци биће поверљиви и чуваће се на начин који обезбеђује одговарајућу сигурност;

Лични подаци се неће делити са трећим лицима, осим ако је пренос неопходан како би компанија Secretclaims пружила услуге у складу са Уговором;

Имате право да тражите приступ и исправку или брисање личних података, или ограничење обраде, или да уложите приговор на обраду, као и право на преносивост података.

Прикупљање личних података

Ако желите да користите наше услуге и пошаљете нам информације, од вас ће се можда затражити да доставите личне податке како бисмо могли да послујемо и побољшамо наше пословање и услуге. Лични подаци се могу доставити путем нашег вебсајта, мобилних апликација, е-поште, других електронских или софтверских решења која подржавамо, путем поште или телефона. Сви лични подаци се прикупљају у складу са ГДПР-ом. Личне податке ћемо обрађивати само у обиму који је потребан за одређену, изричиту и легитимну сврху или у сврху коју закон налаже у местима у којима послујемо.

Ми примарно прикупљамо личне податке као што су имена, датуми рођења, адресе, адресе е-поште, телефонски бројеви, бројеви пасоша /личне карте и јединствени матични бројеви. Те личне податке прикупљамо у сврху пружања наше услуге у складу са Уговором.

Надаље, прикупљамо личне податке у друге сврхе, као што су статистика, администрација и комуникација, информатичка и сигурносна администрација, физичка сигурност, системи за проверу идентитета и ауторизације, системи подршке, сарадња интерних пројеката и организационих тимова и активности.

Податке о лету купујемо од трећих страна, нпр. информације о одложеним или отказаним летовима у одређеном времену итд. Ове информације су нелични подаци које комбинујемо са личним подацима. Ова Услуга испуњавања услова користи се само за обавештавање о вероватноћи да ли потраживање испуњава услове. Ми пружамо нашу Правду као услугуна захтев за потраживања која испуњавају услове.

Употреба личних података

Личне податке ћемо користити у сврху у коју се прикупљају, а податке чувамо не дуже него што је потребно у ту сврху. Ми можемо задржати ваше податке све док је ваш налог активан или према потреби за пружање услуга, у складу са нашим законским обавезама или било којом од горе наведених сврха. Приступ личним подацима строго је ограничен на особље компаније Secretclaims и њених повезаних друштава и филијала које имају одговарајуће овлашћење и јасну пословну потребу за тим подацима.

Употреба колачића

Наш вебсајт и наши партнери користе колачиће или сличне технологије како би обезбедили најбоље корисничко искуство и анализирали трендове, управљали вебсајтом, пратили кретања корисника на вебсајтуи прикупљали демографске податке о нашој бази корисника у целини. Колачићи (енг. Cookies) су мале текстуалне датотеке које се постављају на ваш уређај како би се пратили обрасци коришћења и бележила подешавања. Наши колачићи не садрже информације које могу директно идентификовати особе. Одређене информације аутоматски прикупљамо употребом колачића и технологија за праћење као што су адресе Интернет протокола (IP), врста прегледача, пружаоца интернет услуга (ISP), референтне/излазне странице, датотеке прегледане на нашем вебсајту (нпр. HTML странице, графика), оперативни систем, ознака датума/времена и/или подаци о кликовима за анализу општих трендова и за администрирање странице. Можете контролисати употребу колачића на нивоу појединачног прегледача, али ако одлучите да онемогућите колачиће, то може ограничити употребу одређених функција или функција на нашем вебсајту или услуга.

За више информација о нашој употреби колачића, молимо вас да прочитате и нашу Политику о колачићима.

Дељење личних података

Личне податке можемо пренети трећим лицима под ниже наведеним условима:

на ваш одређен захтев;

ако је у сврху која је директно повезана са првобитном сврхом за коју су лични подаци прикупљени;

ако је потребно за припрему, преговарање и испуњавање Уговора са вама;

ако је потребно због законске обавезе, административног или судског налога;

ако је потребно за успостављање или заштиту правних захтева или за одбрану судских поступака;

ако служи за спречавање злоупотребе или других нелегалних активности, као што су намерни напади, ради обезбеђења сигурности података.

Ми удружујемо снаге са другим компанијама и пословним партнерима, у Европском економском простору и ван њега, који раде у наше име, попут правних заступника,у циљу предузимања правних радњи, или са технолошким компанијама за обраду и испоруку система и технологија за унапређење наших производа и услуга, и у таквим ситуацијама ћемо вам доставити потребне информације.

Пружаоцима услуга ће бити дозвољено прибављање само оних личних података који су им потребни за потребе пружања услуга. Нећемо откривати ваше личне податке трећим лицима како бисмо им омогућили да вам продају своје производе или услуге. Ако не желите да делимо личне податке са овим компанијама, обратите се службенику за заштиту података.

Сигурност обраде

Сигурно ћемо обрађивати ваше личне податке, уз примену и одржавање одговарајућих техничких и организационих мере ради заштите личних података од случајног или незаконитог уништења или случајног губитка, измене, неовлашћеног откривања или приступа, посебно када обрада укључује пренос података преко мреже и против свих других незаконитих облика обраде. Питања о сигурности личних података могу се упутити службенику за заштиту података

Ваша права на заштиту података

Имате право да у било ком тренутку затражите приступ и исправку или брисање личних података, или ограничење обраде, или да уложите приговор на обраду, као и право преносивости података. Да бисте нам помогли да личне податке ажурирамо, саветујемо да нас обавестите о свим променама или одступањима. Ако желите да прегледате и/или уредите личне податке, или да примите информације о томе колико дуго намеравамо да задржимо личне податке или ако имате друга питања у вези са приступом личним подацима, или ако желите да затражите да вам доставимо информације о томе да ли држимо или обрађујемо било које ваше личне податке у име треће стране, обратите се службенику за заштиту података.

Маркетиншке е-поруке

Уз сагласност дозвољено нам је слање маркетиншких е-порука. Овај специфичан облик пристанка мора се дати слободно, мора бити конкретно информисан и недвосмислен. Ови услови су испуњени када се пријавите за примање маркетиншких е-порука (активно договорено).

Увек ћете имати право да на захтев и бесплатно уложите приговор на обраду ваших личних података за потребе директног маркетинга, без потребе за пружањем посебних образложења. То можете учинити помоћу везе „Откажи претплату“ која се налази у е-порукама које сте добили од нас или ако нас контактирате на support@Secretclaims.com. Ако уложите приговор, ваши лични подаци се више неће обрађивати за потребе директног маркетинга.

Маркетиншке е-поруке садрже информације за које верујемо да би могле бити занимљиве, као што су најновије вести о нашим производима и услугама.

Одговорност

За Изјаву о приватности одговоран је наш правни тим који је у целости одговоран да осигура поштовање правила. ДПО свакодневно обезбеђује поштовање Изјаве о приватности и укључен је у сва питања која се односе на заштиту личних података.

Одговорни смо за и у сваком тренутку ћемо моћи да покажемо поштовање ГДПР-а као и наших принципа изнетих у овој Изјави о приватности. Водићемо евиденцију о активностима обраде под нашом одговорношћу која укључују информације које предвиђа ГДПР и по потреби и на захтев ставићемо евиденцију на располагање надзорном телу.

Сва питања у вези са овом Изјавом о приватности могу се упутити ДПО-у.

Жалба

Имате право да поднесете жалбу у вези са нашом обрадом ваших личних података. Све упите и притужбе благовремено ће обрадити ДПО у складу са интерним процедурама.

Жалбе се могу поднети ДПО-у.

У мало вероватном случају да сматрате да наша обрада ваших личних података крши ГДПР, такође можете поднети жалбу надзорном органу.

Промене ове Изјаве о приватности

Ова Изјава о приватности може се повремено ажурирати, нпр. због промена релевантног законодавства или промена наше корпоративне структуре. Ако се изврше било какве значајне измене, бићете обавештени путем е-поште или путем обавештења на вебсајту пре него што промена ступи на снагу. Препоручујемо вам да периодично прегледате ову страницу ради најновијих информација о нашим праксама у погледу приватностима.

Контакт

Otron cPlc

Unit 65968
PO Box 6945
London
W1A 6US
E-mail: support@secretclaims.com
Phone number: +442045772558
Датум ступања на снагу: 9. јула 2018.